BORNIT

BORNIT Profidicht 1K Express

obraz

Właściwości produktu

BORNIT-Profidicht 1K Express to wysokiej jakości jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, uszlachetniona tworzywami sztucznymi i zawierająca polistyren. Produkt cechuje się niezwykle szybkim wysychaniem i uzyskaniem niezwykle szybko odporności na deszcz. Dzięki wysokiej zawartości ciał stałych BORNIT-Profidicht 1K Express jest niezwykle wydajny uzyskując wysoki wskaźnik pozostałości suchej (ponad 90% grubości mokrej warstwy).

BORNIT-Profidicht 1K Express jest ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. Powłoka powstała po wyschnięciu jest bardzo elastyczna, zakrywa pęknięcia, tworzy wodoszczelną izolację fundamentów oraz jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Czytaj więcej

BORNIT Fundamentflex 2K

obraz

Właściwości produktu

BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. BORNIT-Fundamentflex 2K składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Czytaj więcej

BORNIT FG (Fundamentgrund)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT FG (Fundamentgrund) to preparat gruntujący na bezie modyfikowanej emulsji bitumicznej, nie zawierającej rozpuszczalników, można go malować i natryskiwać.

 

 

 

Czytaj więcej

BORNIT Unibit

obraz

Typ i cechy

BORNIT – Unibit jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną lateksem. BORNIT – Unibit może być stosowany w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wodą jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, wałkować lub stosować w procesie natryskiwania bezpowietrznego.

 

Czytaj więcej

BORNIT DB (Dreiecksband)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT – Trójkątna taśma bitumiczna to nadtapiana i bardzo elastyczna taśma elastomerowo-bitumiczna służąca do bezpiecznej i prostej izolacji złącza ławy fundamentowej a ściany pionowej. Taśma jest odporna na starzenie się i łatwa w obróbce. Dzięki jej zastosowaniu brak jest okresów przestoju (czasu schnięcia), natychmiast po ochłodzeniu taśmy powstaje wodoszczelne połączenie z podłożem.

 

 

Czytaj więcej

BORNIthene

obraz

Właściwości produktu

BORNIthene jest samoprzylepną, odporną na zadzieranie i elastyczną taśmą bitumiczną z kauczuku stosowaną do uszczelniania budowli w trudnych warunkach meteorologicznych. czynników atmosferycznych. Składa się ona z folii polietylenowej o dużej gęstości HDPE z powłoką polimeryczno – bitumiczną i odpowiada zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli materiałowej 10 (Samoprzylepna bitumiczna taśma uszczelniająca na zimno (KSK) normie DIN 18195 (2000-08). Taśma uszczelniająca jest odporna na uderzenia deszczu, natychmiast wodoodporna, nie pękająca, dająca się obrabiać w temperaturach do -5°C. Skontrolowana przez MPA H annover.

 

Czytaj więcej

BORNIT SI (Sperr-Injekt)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT SI (Sperr-Injekt) (iniekcja krystaliczna) jest płynnym , rozcieńczonym w wodzie koncentratem krzemionkującym na bazie hydrofobowego połączenia krzemowego. Substancje czynne pod działaniem siły ciężkości przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z dostępnymi środkami wiążącymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki. Włoskowata struktura porowata z betonu i murów zostaje zamknięta i hydrofobizowana. Dzięki chemiczno – fizykalnemu procesowi kamienienia obok pionowo lub poziomo wstawionej blokady przeciwwilgociowej zostaje osiągnięte wzmocnienie wytrzymałości betonu i muru oraz dodatkowa ochrona przed korodowaniem. BORNIT SI (Sperr-Injekt) nie powoduje korodowania stali zbrojeniowej.

Czytaj więcej

BORNIT ES (Elastikschlämme)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT ES (Elastikschlämme) to dwuskładnikowa, odporna na ścieranie masa uszczelniająca na bazie cementu dobrze przylegająca do betonu, muru i tynku, która dzięki swojej elastyczności nadaje się do szczególnie stosowania na podłożach zagrożonych powstawaniem pęknięć. Po wyschnięciu produkt jest trwale wodoszczelny, elastyczny mrozoodporny i odporny na sól drogową oraz odporny na wpływy mechaniczne, warunki atmosferyczne i zmiany temperatury. Dzięki dużej elastyczności umożliwia zakrycie pęknięć pojawiających się w uszczelnianym podłożu o szerokości do 0,2 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 3 mm oraz o szerokości do 0,6 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 4 mm.

Czytaj więcej

BORNIT Fundamentdicht 2K

obraz

Właściwości produktu

BORNIT-Fundamentdicht 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, wzmocniona włóknami i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. BORNIT-Fundamentdicht 2K składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Czytaj więcej

BORNIT HE (Haftemulsion)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT HE (Haftemulsion) jest produktem nie zawierającą zmiękczaczy produkowaną na bazie karboksylowanego kauczuku butadienowostyrenowego, która służy do modyfikacji zapraw, do wykonywania warstw gruntujących polepszających przyczepność, do wykonywania zapraw polepszających przyczepność i zapraw reparacyjnych, tynków wodoodpornych, jastrychów wodoodpornych oraz do zwiększenia elastyczności mas uszczelniających BORNIT-Dichtungsschlämme. Dzięki niejonowej stabilizacji kauczuk może być stosowany w połączeniu z wszystkimi powszechnie znanymi cementami.

 

Czytaj więcej

BORNIT DS (Dichtungsschlämme)

obraz

Właściwości produktu

Zaprawa uszczelniająca BORNIT DS (Dichtungsschlämme) stanowi hydraulicznie reagujący produkt na bazie cementu, zawierający składniki krystalizujące i zamykające kapilary, do mineralnych uszczelnień elementów budynków i budowli przed wilgocią występującą od strony podłoża, wodą infiltracyjną oraz wodą pod ciśnieniem.

Zaprawę uszczelniającą BORNIT DS (Dichtungsschlämme) można stosować zarówno od strony negatywnej (woda napierająca od strony przeciwnej) jak i pozytywnej (strona parcia wody). Trwałe uszczelnienie pozwala na uzyskanie dobrej odporności przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Zaprawa uszczelniająca BORNIT nie zawiera sodu i chlorków.

Czytaj więcej

BORNIT SM (Sperrmörtel)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT SM (Sperrmörtel) to gotowa zaprawa, zawierająca substancje aktywne o właściwościach poprawiających przylepność. Po zmieszaniu produktu z wodą powstaje doskonała do obróbki, gęsta zaprawa.

Produkt jest elastyczny podczas obróbki. Już po upływie 24 godzin osiągamy wysoką przyczepność i wytrzymałość. Po utwardzeniu zaprawa jest odporna na działanie wody i mrozu. BORNIT SM (Sperrmörtel), odpowiada normie DIN 18 550 (zaprawy murarskie otrzymywane fabrycznie).

 

Czytaj więcej

BORNIT SP (Sanierputz)

obraz

Właściwości produktu

Tynk naprawczy BORNIT SP (Sanierputz) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w normie DIN 18550 oraz wymaganiom zawartym w wytycznych WTA- 2-2-91 dotyczącym tynków renowacyjnych.

Produkt jest wstępnie prefabrykowanym tynkiem impregnującym wodoszczelnie pory, cechujący się dobrymi właściwościami technologicznymi. Dzięki właściwościom hydrofobowym tynku produkt uniemożliwia przyjmowanie wody w stanie płynnym.

 

Czytaj więcej

BORNIT AS (Antisulfat)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT AS (Antisulfat) zawiera osłonę, dzięki której zostają dezaktywowane rozpuszczalne w wodzie, niszczące zaprawę sole takie, jak na przykład siarczany, chlorki itd. Zostają one przetworzone na nierozpuszczalne, względnie trudno rozpuszczalne związki. Uniemożliwia to występowanie dalszych zniszczeń. Oprócz tego materiał budowlany zostaje utrwalony, utwardzony oraz ulepszony pod względem ścieralności mechanicznej. Unika się powstawania kolejnych nalotów. Nie nadaje się do stosowania na podłożach gipsowych. BORNIT- Antisulfat nie zawiera ołowiu.

 

Czytaj więcej

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) to wysokowartościowa zaprawa wypełniająca o właściwościach krzemionkujących. Produkt po rozrobieniu z wodą tworzy rzadkopłynną zaprawę krzemionkującą, która wnika aż do najmniejszych przestrzeni i szczelin. BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) powoduje utwardzenie materiału budowlanego i posiada porowatość < 3% obj. 

 

Czytaj więcej

BORNIT – KAS (Kellerabdichtungssystem)

obraz

System opiera się na zastosowaniu 3 produktów:

 1. zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme)
 2. proszku szybkowiążącego BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)
 3. preparatu krzemionkującego BORNIT V-KAS (Verkieseler)

 

Czytaj więcej

BORNIT S-KAS (Schlämme)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT – Schlämme. Produkt jest szybko twardniejącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na działanie agresywne wody gruntowej i silne ciśnienie wody. W połączeniu z BORNIT – Schnellpulver i BORNIT – Verkieseler produkt nie jest stosowany do uszczelnienia miejsc narażonych na działanie napierającej, napływającej wody.

 

Czytaj więcej

BORNIT V-KAS (Verkieseler)

obraz

Właściwości produktu

Preparat krzemionkujący BORNIT – Verkieseler. Produkt jest wodnistą cieczą reakcyjną stosowaną do sylifikacji. Substancje aktywne wnikają głęboko do podłoża, gdzie reagują tworząc związki wodoszczelne. Dzięki temu pory zostają zatkane i trwale uszczelnione dzięki postępującej mineralizacji.

 

 

 

Czytaj więcej

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) jest zaprawą cementową o wysokiej reakcyjności do zatykania przecieków wodnych, która po kontakcie z wodą wiąże w ciągu kilku sekund. Po związaniu produkt jest trwale odporny na działanie czynników atmosferycznych, na sól drogową i mróz oraz nie przepuszcza wody.

 

 

 

Czytaj więcej

BORNIT Injektil 100

obraz

Właściwości produktu

BORNIT Injektil 100 jest rzadkopłynnym środkiem iniekcyjnym na bazie silikonatu hydrofobowego.

 

 

 

Czytaj więcej

BORNIT KS (Kapilarstäbchen)

obraz

Pałki kapilarne

QUANDT PYE PV 250 S5

obraz

Papa termozgrzewalna JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 jest papą podkładową na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS wykonaną na osnowie z włókniny poliestrowej.

 • Rodzaj: Papa podkładowa, talkowana
 • Grubość: 5,00mm
 • Osnowa: Włóknina poliestrowa (250g/m²)
 • Waga palety z papą: 745kg

QUANDT – G 200 S4

obraz

Papa termozgrzewalna podkładowa Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej tkaniny szklanej specjalną mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy.Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest drobnoziarnistą posypką talkową, spodnia zaś zabezpieczona polietylenową folią przekładkową.

 • Rodzaj: Papa podkładowa
 • Grubość: 4,00mm
 • Osnowa: tkanina szklana (200g/m²)
 • Waga palety z papą: 780kg

QUANDT CU 01 S5 WU

obraz

Papa termozgrzewalna CU 01 S5 WU jest zgrzewalna papą ze specjlanych bitumów, z wkładką miedzianą, powierzchnia pokryta folia PE.

Odporna na penetrację korzeni roślin wed?ug wytycznych FLL – Niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa.

 • Rodzaj: Papa przeciwkorzenna
 • Grubość: 5,00mm
 • Osnowa: wkładka + folia miedziana 0,1mm
 • Waga palety z papą: 780kg

EUROVENT – PM 8N

obraz

EUROVENT – PM 8N jest wytłaczaną folią fundamentową zbudowaną z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynków. Jest bardzo odporna na zgniatanie, zapewnia wentylację obszaru, na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodą gruntową oraz wilgocią. Dodatkowo tworzy warstwę izolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na działanie kwasów, zasad rozpuszczalników, bakterii, grzybów i korzeni roślin.

EUROVENT – Euroglass PREMIUM 145

obraz

Jest siatką podtynkową z włókna szklanego, impregnowaną wysokojakościową alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego.

Wymiary: długość 50m, szerokość 1m,

EUROVENT – MAUER PVC

obraz

Eurovent MAUER PVC jest wysokiej jakości izolacją poziomą fundamentu, zbudowana z PVC o specjalnym delikatnym układzie wytłoczeń zapewniających antypoślizgowość produktu oraz idealne połączenie z zaprawą murarską. Jej doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie podłoża, oraz stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres użytkowania.

EUROVENT – BAU

obraz

Eurovent – Bau jest hydroizolacyjną folią budowlaną przeznaczoną do stosowania w budownictwie do wykonywania warst przeciwwilgociowych pod wylewki, posadzki, podłogi oraz jako wstępna izolacja tarasów.

Termo Organika -Platinium SP-S145

obraz

Siatka wzmacniająca z tworzywa sztucznego.

Wymiary: długość 50m, szerokość 1m,

SYNTHOS – XPS

obraz

 • doskonały współczynnik izolacyjności termicznej
 • odporność na działanie wilgoci
 • znakomite parametry wytrzymałościowe
 • płyta bardzo łatwa w montażu
 • płyta nadająca się do pełnego ponownego recyclingu
 • produkt samogasnący

Termo Organika – Fundament Gold

obraz

Styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Płyta styropianowa GOLD fundament, posiada najwyższe parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie nie przekracza 4000kg/m².

Termo Organika – Fundament Silver

obraz

Styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody, dzięki czemu płyty spełniają wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie nie przekracza 3000kg/m².

Termo Organika PLATINUM SP-KPS

obraz

 • łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
 • kołkowanie już po 2 godzinach
 • doskonała pryczepnośćc do podloły mineralnych, styropianu
 • likwiduje mostki termiczne
 • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
 • wysoka trwalość

ARS – 3 Fugenblech VB

obraz

Fugenblech VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań. Fugenblech VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków.

Aktywna blacha Fugenblech VB jest obustronnie pokryta specjalną „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych Fugenblech VB. Oprócz nadzwyczaj silnego zespolenia z betonem otoczenia specjalna powłoka wspomaga „aktywnie” naturalne spiekanie się betonu (aktywne tworzenie się wapienia i aktywna krystalizacja).

Czytaj więcej

ARS-3 Taśmy PVC

obraz

ARS-3 Taśma PVC znajduje zastosowanie przy wykonaniu uszczelnień przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Taśmy dylatacyjne mogą być stosowane w miejscach gdzie projektowana jest szczelina dylatacyjna powstała na skutek skurczu, różnicy temperatur, nierównomiernego osiadania grunt.

 

Czytaj więcej

ARS-3 ARSFORM

obraz

ARS-3 ARSFORM stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie dla wykonania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych, arsform zapewnia chropowatą strukturę powierzchni co gwarantuje optymalne połączenie. Zębaty kształt przerwy roboczej eliminuje zjawisko „klawiszowania” między sąsiadujłcymi płytami oraz gwarantuje ciągłość uszczelnienia przerwy roboczej. Arsform redukuje parcie betonu.

DOYMA

obraz

DOYMA – specjalistyczne uszczelnienia przejść w ścianach pionowych, poziomych, w budownictwie ogólnym, przemysłowym, inżynieryjnym, specjalistycznym, przeznaczone dla rur metalowych i z tworzyw sztucznych; przejścia rur palnych i niepalnych – przejścia kablowe, szczegółowe. Zastosowanie: zabezpieczenie przed dymem i ogniem, zabezpieczenie przed wodą gaśniczą, wodą bez ciśnienia i podciśnieniem, gazoszczelne przejścia chemoodporne. Zważywszy na duży zakres uszczelnień należy skontaktować się z sprzedawcą w celu sprecyzowania uszczelnienia.

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy