BORNIT SM (Sperrmörtel)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT SM (Sperrmörtel) to gotowa zaprawa, zawierająca substancje aktywne o właściwościach poprawiających przylepność. Po zmieszaniu produktu z wodą powstaje doskonała do obróbki, gęsta zaprawa.

Produkt jest elastyczny podczas obróbki. Już po upływie 24 godzin osiągamy wysoką przyczepność i wytrzymałość. Po utwardzeniu zaprawa jest odporna na działanie wody i mrozu. BORNIT SM (Sperrmörtel), odpowiada normie DIN 18 550 (zaprawy murarskie otrzymywane fabrycznie).

 

Zastosowanie produktu

BORNIT SM (Sperrmörtel) służy do wykonania faset łączących między ścianą a podłogą przy budowie piwnic, wykonywania tynków uszczelniających oraz zastosowania jako wodoodporna zaprawa murarska i spoinowa a także zaprawa naprawcza do betonu i murów.

Produkt wzbogacony BORNIT HE (Haftemulsion) daje w rezultacie bardzo dobrą zaprawę renowacyjną do betonu i powierzchni jastrychowych.

Zalety produktu

  • Nadaje się do stosowania na wielu ogólnie stosowanych w budownictwie powierzchniach
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Ekonomiczny i obniżający koszty ze względu na brak konieczności zastosowania dużej ilości urządzeń, materiału i nakładu pracy
  • Produkt po stwardnięciu jest wodoszczelny i odporny na działanie mrozu

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj Gotowa zaprawa o właściwościach izolacyjnych
Rozpuszczalniki brak
Kolor szary
Gęstość 1,1 g/cm³
Konsystencja Po wymieszaniu można nakładać szpachelką
Sposób nakładania Kielnią gładką
Czas obróbki Ok. 3 godziny
Przechowywanie W suchym miejscu
Okres przechowywania 6 miesięcy w zamkniętych pojemnikach
Czyszczenie Na świeżo czyścić wodą, po stwardnieniu mechanicznie
Klasa zagrożeń wg z VbF oraz ADR Brak
Kod produktu GIPSBAU ZP 1
Materiały szkodliwe dla zdrowia w myśl przepisów o materiałach roboczych zawiera cement dlatego wykazuje reakcje alkaliczne, bliższe informacje patrz „Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe”

Podłoże

Podłoże musi być sztywne, czyste i stabilne.

Obróbka

Zalecenia dotyczące obróbki:

Przed wykonaniem fasety w obszarze piwnicznym powierzchnię należy zagruntować z użyciem BORNIT – Dichtungsschlämme. Przy tynkowaniu powierzchni zaleca się wcześniej nałożenie tynku natryskowego. Warstwę odpowiedniej grubości nakładać kielnią do spoin względnie kielnią w przypadku tynkowania. Zaprawa jest podatna na obróbkę przez ok. trzy godziny.

Zużycie

Około 1 do 1,5 kg/m² na każdy mm grubości warstwy

Przechowywanie

Produkt przechowywać w suchym miejscu

Czas przechowywania

W zamkniętych pojemnikach 6 miesięcy

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

BORNIT-Spermörtel zawiera cement i reaguje alkalicznie. Dlatego należy chronić skórę i oczy przed kontaktem z substancją. W razie kontaktu z substancją przemyć obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza

Zwroty R

R 36/38 działa drażniąco na skórą i oczy
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórę

Zwroty S

S 2 Chronić przed dziećmi
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 22 Unikać zanieczyszczenia oczu
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne

Oznaczenie zagrożenia „drażniący“ nie dotyczy suchego proszku, lecz tylko stanu po zetknięciu z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna).

Przestrzegać instrukcji bezpiecze?stwa DIN zgodnie z. 91/155 EWG dla BORNIT – Dichtungsschlämme!

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVVASN: 170101 (Beton).

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

Worek papierowy 25 kg – 40 worków na palecie

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy