BORNIT – KAS (Kellerabdichtungssystem)

obraz

System opiera się na zastosowaniu 3 produktów:

 1. zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme)
 2. proszku szybkowiążącego BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)
 3. preparatu krzemionkującego BORNIT V-KAS (Verkieseler)

 

Produkty

Zaprawa BORNIT S-KAS (Schlämme): Produkt jest szybko twardniejącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na działanie agresywne wody gruntowej i silne ciśnienie wody. W połączeniu z BORNIT – Schnellpulver i BORNIT – Verkieseler produkt ten jest stosowany do uszczelnienia miejsc narażonych na działanie napierającej, napływającej wody.

Proszek szybkowiążący BORNIT – Szybkowiążąca zaprawa cementowa: Produkt jest wysoko reaktywnym proszkiem o ekstremalnie krótkim czasie krzepnięcia. Proszek ten w przeciągu kilku sekund powoduje uszczelnienie miejsc przepływu. W połączeniu z BORNIT S-KAS (Schlämme) i BORNIT – Verkieseler stosuje się go do uszczelnienia powierzchni przeciwko napierającej wodzie.

Preparat krzemionkujący BORNIT – Verkieseler: Produkt jest wodnistą cieczą reakcyjną stosowaną do sylifikacji. Substancje aktywne wnikają głęboko do podłoża, gdzie reagują tworząc związki wodoszczelne. Dzięki temu pory zostają zatkane i trwale uszczelnione dzięki postępującej mineralizacji.

Sposób działania

System zapewnia szybkie i proste uszczelnienie nieszczelnych powierzchni i miejsc odosobnionych, nawet przypadku przepływu wody. Sukces jest widoczny natychmiast. Uszczelnienie jest wykonywane od strony negatywnej, a więc w kierunku przeciwnym do ciśnienia wody. System łączy następujące oddziaływania:

 1. Uszczelnienie miejscowe przeciwko napierającej, napływającej wodzie.
 2. Uszczelnienie powierzchniowe przeciwko napierającej, napływającej wodzie.
 3. Skrzemionkowanie warstwy uszczelnienia oraz nieszczelnego materiału budowlanego w taki sposób, że zostaje on uszczelniony oraz sam staje się częścią uszczelnienia.
 4. Uszczelnienie jest długotrwałe, ponieważ staje się stałym składnikiem materiału budowlanego.
 5. Prosta i bezpieczna obróbka oraz atrakcyjna cena.

Obszary zastosowania

Dodatkowe uszczelnienia pomieszczeń piwnicznych, szybów jak również wszelkie pozostałe uszczelnienia przeciwko napierającej i nienapierającej wodzie od strony negatywnej i pozytywnej.

BORNIT – Schnellpulver nadaje się również do zewnętrznego zamykania szczelin przed iniekcją żywicy.

Podłoże

Wytrzymałe, mocne i czyste podłoże jest warunkiem długotrwałego i niezawodnego uszczelnienia. Należy usunść powłoki malarskie a również tynki, które zawierają wapień (również hydrauliczny), jastrychy itd., aż do stałego materiału budowlanego (mur/ beton). Jeśli to możliwe, wydrapać fugi w murze na głębokość ok. 2 mm. Suche powierzchnie przed rozpoczęciem prac wstępnie kilkakrotnie mocno zwilżyć.

Otwory i otwarte fugi należy wypełnić BORNIT -Sperrmörtel.

Prace przygotowawcze

Uszczelnianie miejsc przepływu: BORNIT – Schnellpulver mocno wetrzeć, aż do zatrzymania wody.

Uszczelnianie powierzchni: Ponieważ woda szukając nowych dróg, występuje w innych miejscach, często do uszczelnienia miejsc przepływowych nie wystarcza somo uszczelnienie. Aby uzyskać suche pomieszczenia należy przygotować powierzchnie w sposób następujący:

 1. Wymieszać tyle zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme) z wodą, aby uzyskać plastyczną, zawiesistą i dającą się rozsmarować masą, w takiej ilości, ile będziemy w stanie obrobić w ciągu 5 minut. Zaprawę rozsmarować na podłożu za pomocą kłąbka lub szczotki (zużycie ok. 1,0 kg/m²).
 2. Następnie natychmiast wetrzeć ręką mocno suchy proszek BORNIT – Schnellpulver do jeszcze świeżej zaprawy , aż do momentu, gdy powierzchnia będzie sucha. Używać gładkich rękawic ochronnych (zużycie ok. 1,0 do 2,0 kg/m²).
 3. Bez czasu oczekiwania powierzchnię posmarować preparatem BORNIT – Verkieseler z użyciem czystego kłąbka (zużycie ok. 0,5 kg/m²).
 4. Po upływie ok. 30 minut powtórzyć krok 1 (zużycie każdorazowo 0,5 do 1,0 kg/m²). Aby uniknąć naprężen grubość warstwy nie powinna być większa niż 4 mm.

Obróbka końcowa

Na obszar ściany nanieść najwcześniej po 24 godzinach tynk natryskowy. Można go wykonać w sposób następujący: BORNIT – Wodna dyspersja rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:2 i wymieszać z użyciem BORNIT – Sanierputz do konsystencji nadającej się do natryskiwania. Tynk natryskowy należy nanosić tak, aby pokryć 50% powierzchni. Po upływie co najmniej 24 godzin nanieść tynk hydrofobowy i termoizolacyjny BORNIT – Sanierputz. Podłogę pomalować zaprawą zwiększającą przylepność. Zaprawę należy przygotowaś z BORNIT – Wodna dyspersja ( produkt rozcieńczony z wodą w stosunku 1:2), zmieszanego z mieszanką cementu/piasku (1:4). Następnie nanieść powłokę cementową.

Elastyczne uszczelnienie fug i szczelin

Uszczelnienie szczelin, fug, otworów prowadzenia rur i innych podatnych części, w toku uszczelniania wewnętrznego naleśy przeprowadzić tak jak poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem uszczelniania powierzchni należy w obszarze, gdzie występują szczeliny, wykuć w murze lub w betonie przyłącza lub fugi: szerokość około 4 cm lub więcej, przy spodziewanych silnych ruchach, lub spodziewanym silnym ciśnieniu wody.
 2. W toku uszczelniania powierzchni system uszczelniania piwnic BORNIT przeciągnąć również przez wykute fugi. Dzięki temu uzyskamy suchą powierzchnię.
 3. Co najmniej 24 godziny po uszczelnieniu z użyciem BORNIT – Keller- Abdichtung, pomalować skrzydła boczne fugi (tylko te) z użyciem BORNIT -Primer.
 4. Po upływie około 3 godzin należy fugi całkowicie wypełnić BORNIT – Fugenspachtel. Ewentualne późniejsze ruchy podłoża zostaną elastycznie przechwycone przez BORNIT – Fugenspachtel. Woda już więcej się nie przedostanie.

Czyszczenie

Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć czystą wodą.

Zużycie

Przy uszczelnieniu przed wodą pod ciśnieniem.

 • BORNIT S-KAS (Schlämme) około 2 do 2,5 kg/m²
 • BORNIT – Schnellpulver około 1,0 do 2,0 kg/m²
 • BORNIT – Verkieseler około 0,5 kg/m²

Przechowywanie

Produky przechowywać w suchym miejscu do 12 miesięcy. BORNIT – Verkieseler nie jest mrozoodporny.

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

Dotyczy zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme) oraz proszku szybkowiążącego BORNIT SP-KAS (Schnellpulver): Produkty zawierają cement i reagują alkalicznie. Dlatego chronić twarz i oczy! W przypadku kontaktu należy dokładnie spłukać czystą wodą, a w razie potrzeby skorzystać z porady lekarza.

Zwroty R:

 • R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty S:

 • S 2 Chronić przed dziećmi.
 • S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu.
 • S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Oznaczenie zagrożenia „drażniący“ nie dotyczy suchego proszku, lecz tylko stanu po zetknięciu z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna).

Dotyczy preparatu krzemionkującego BORNIT V-KAS (Verkieseler): Zawiera krzemian potasowy, reaguje alkalicznie. Dlatego chronić twarz i oczy!. W razie kontaktu wyczyścić obficie wodą i jeśli zajdzie taka potrzeba skorzystać z porady lekarskiej.

Zwroty R:

 • R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Zwroty S:

 • S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 27 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 • S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa DIN zgodnie z wytyczną 91/155 EWG dla zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme) proszku szybkowiążącego BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) preparatu krzemionkującego BORNIT V-KAS (Verkieseler)

Usuwanie odpadów

- zaprawa BORNIT S-KAS (Schlämme) i proszek szybkowiążący oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z kodem odpadu nr 170101 (beton).

- preparat krzemionkujący BORNIT V-KAS (Verkieseler) – oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z kodem odpadu nr 060299 (Inne nie wymienione odpady).

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

 • BORNIT S-KAS (Schlämme) pojemnik 15 kg,36 pojemników na palecie
 • BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) pojemnik 15 kg,36 pojemników na palecie
 • BORNIT V-KAS (Verkieseler) karnister 12 kg,60 karnistrów na palecie
TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy