BORNIT Injektil 100

obraz

Właściwości produktu

BORNIT Injektil 100 jest rzadkopłynnym środkiem iniekcyjnym na bazie silikonatu hydrofobowego.

 

 

 

Obszary stosowania

BORNIT Injektil 100 stosowany jest do uzupełniającego tworzenia izolacji poziomej przed podciąganiem wilgoci w betonie, murach i tynku. Obróbka może się odbywać zarówno w formie chemicznej iniekcji bezciśnieniowej, jak również w formie iniekcji ciśnieniowej. Struktura materiału budowlanego musi być stała i dobrze utrzymana, ponieważ BORNIT Injektil 100 nie posiada właściwości wzmacniających materiały budowlane. Zastosowanie środka iniekcyjnego możliwe jest do maksymalnej wilgotności rzędu 65%.

Obróbka

BORNIT Injektil 100 używany jest do iniekcji chemicznej w stanie nierozcieńczonym (w dostarczonej postaci). Zawiera wodorotlenek potasowy i dlatego reaguje alkalicznie. Dlatego też należy chronić oczy, skórę, odzież przed odpryskami.

Istnieje ryzyko wytrawienia wrażliwych powierzchni (np. aluminium i szkło). Odpryski należy natychmiast usunąć dużą ilością wody. Iniekcje chemiczne wprowadzane są zazwyczaj na wysokości cokołu (powyżej terenu), jak również w strefie piwnic powyżej linii wody pod ciśnieniem i wody spiętrzonej.

W celu wykonania uszczelnienia poziomego wywierca się w naprawianym podłożu otwory powyżej gruntu lub w przypadku odsłonięcia ścian powyżej podeszwy posadzki piwnicznej. Jeżeli po wywierceniu otworów zostanie stwierdzona szczelinowatośł, puste przestrzenie lub otwarte spoiny, należy wypełnić otwory za pomocą zawiesiny do otworów wierconych, przy czym rzadką zaprawą należy wtłoczył. Przed stwardnieniem (ok. 30 minut do maks. 3 godzin) należy ponownie wywiercić otwory.

Odstęp między wywierconymi otworami zależy od nasiąkliwości materiału budowlanego. W przypadku silnej nasiąkliwości materiału budowlanego odstęp między otworami może być większy, natomiast przy mniejszej nasiąkliwości może być mniejszy. Generalnie jednak odstęp winien wynosić maksymalnie 120 mm, średnica wywierconych otworów wynosi przy iniekcji bezciśnieniowej ok. 30 mm, kąt wiercenia (nachylenie z góry na dół) 45° i 30°. Głębokość otworów powinna odpowiadać grubości ściany pomniejszonej o 5 cm.

Przed napuszczeniem należy usunąć pyć po wykonanym odwiercie. Mury i ściany o grubości powyżej 0,5 m oraz naroża powinny być poddane obróbce z dwóch stron. W przypadku szerszych murów czas reakcji do momentu nabrania właściwości hydrofobowych jest znacznie opóźniony. Iniekcja bezciśnieniowa wprowadzana jest za pomocą odpowiedniej konewki i należy ją wykonywać zawsze metodą ‘mokre w mokre’ oraz do momentu nasycenia i zakończenia wchłaniania środka impregnującego (zależnie od rodzaju muru). Mur można również nasączać bezpośrednio z butelek z końcówką. Do tego wystarczające są mniejsze średnice otworów (16-20 mm). Przy iniekcji ciśnieniowej, która powinna być przeprowadzana przede wszystkim w strefie niskiego ciśnienia, średnica otworów zależy od przewidywanych do użycia pakerów.

Dodatkowe czynnoćci: Po wykonaniu chemicznej iniekcji muru w celu wykluczenia kapilarnego podciągania wilgoci koniecznie trzeba zapewnić, aby woda ponownie nie dostawaća się do muru powyżej strefy wykonanej iniekcji. W tym celu niezbędna jest naprawa tynku z konieczną obróbką wstępną podłoża i wykonaniem uszczelnień pionowych na powierzchniach zewnętrznych mających kontakt z gruntem. Jeżeli tynk jest uszkodzony przez sól (przegnicie), powinien być po obróbce odłupany i zastąpiony tynkiem renowacyjnym BORNIT SP (Sanierputz). Sole szkodliwe dla materiałów budowlanych należy zneutralizować środkiem BORNIT AS (Antisulfat).

Zużycie

Ok. 20 l/ m² przekroju muru w zależności od zawartości wilgoci, grubości i stanu muru

Inne wskazówki

Instrukcja 4-4-04/D WTA für Bauwerksabdichtungen und Denkmalpflege e.V. „Iniekcja w murze zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci“

Magazynowanie

W temperaturze poniżej +40°C, z zabezpieczeniem przed mrozem, co najmniej 12 miesięcy.

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usuwać zgodnie z AVV-ASN: 060205 *(inne zasady)

Uwaga

Niniejsza instrukcja zastępuje wcześniejsze informacje techniczne o niniejszym produkcie. Informacje zestawiono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o technikach stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego może zaistnieć konieczność odstępstwa od sposobu postępowania zawartego w niniejszej instrukcji. Jeśli w poszczególnych umowach nie ustalono inaczej, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym cech produktu. Zastrzegamy sobie jednak prawo o każdej porze do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji. Zalecamy Państwu zasięgania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl.

Formy dostawy

Butelka PE 1 litr (także z końcówką), kanister PE 10 i 20 litrów

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy