BORNIT HE (Haftemulsion)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT HE (Haftemulsion) jest produktem nie zawierającą zmiękczaczy produkowaną na bazie karboksylowanego kauczuku butadienowostyrenowego, która służy do modyfikacji zapraw, do wykonywania warstw gruntujących polepszających przyczepność, do wykonywania zapraw polepszających przyczepność i zapraw reparacyjnych, tynków wodoodpornych, jastrychów wodoodpornych oraz do zwiększenia elastyczności mas uszczelniających BORNIT-Dichtungsschlämme. Dzięki niejonowej stabilizacji kauczuk może być stosowany w połączeniu z wszystkimi powszechnie znanymi cementami.

 

Zastosowanie produktu

BORNIT HE (Haftemulsion) stosowana jako dodatek do masy uszczelniającej

BORNIT-Dichtungsschlämme nadaje jej elastyczność i umożliwia łatwą obróbkę; podwyższa zdolność zatrzymywania wody a dzięki temu zapobiega zbyt szybkiemu schnięciu; polepsza przyczepność do podłoża; zwiększa elastyczność i odporność na agresywne składniki występujące w glebie.

BORNIT HE (Haftemulsion) służy w połączeniu z cementem i piaskiem do wykonywania warstw gruntujących polepszających przyczepność mineralnych materiałów budowlanych jak mur, tynk, beton i jastrych.

BORNIT HE (Haftemulsion) służy także do wykonywania zapraw polepszających przyczepność i zapraw reparacyjnych oraz kleju cienkowarstwowego. Ponadto jest stosowana jako dodatek do zapraw w jastrychach wyrównujących o grubości warstwy malejącej aż do 0.

BORNIT HE (Haftemulsion) służy do wykonywania warstw wodoodpornych np. tynków wodoodpornych i jastrychów wododpornych. Dodatkowo znacznie zwiększa odporność na zginanie betonu i zaprawy, co zmniejsza tworzenie się pęknięć podczas kurczenia.

BORNIT HE (Haftemulsion) ma dużą odporność na ścieranie, dlatego na jej bazie powstają bezpyłowe tynki i jastrychy. Znacznie zwiększa odporność zaprawy i betonu na mróz i sól drogową. Zmniejsza przepuszczalność oleju i rozpuszczalników i jednocześnie zwiększa odporność na działanie chemikaliów.

BORNIT HE (Haftemulsion) można stosować także jako dodatek do tynku w celu ochrony antykorozyjnej powierzchni metalowych. Można skutecznie zapobiec wytrącaniu się siarczanów, chlorków i sadzy.

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj Substancja polepszająca przyczepność do podłoża
Produkt na bazie karboksylowanego kauczuku butadienowostyrenowego [carboxyliertes Butadien-Styrol-Latex]
Kolor mlecznobiały
Gęstość w temperaturze 20°C 1,0 g/cm³
Konsystencja płynna
Zawartość substancji suchej 44 +/- 1%
Wartość pH 10,5 do 11,5
Lepkość 150 mPas
Przechowywanie w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem
Okres przechowywania 2 lata
Minimalna temperatura konieczna do wytworzenia się powłoki 0°C
Napięcie powierzchniowe ok. 50 Nm/m
Stabilność mechaniczna > 30 minut naprężenie tnące
Czyszczenie czyścić wodą natychmiast po użyciu

Podłoże

Podłoże musi być wolne od kurzu i luźnych części (zmieść miotłą). Zanieczyszczone olejem i silnie zabrudzone powierzchnie należy wyczyścić środkami czyszczącymi, które należy następnie spłukać z podłoża. Ewentualnie wykonać piaskowanie podłoża. Podłoże dobrze zwilżyć, ale unikać tworzenia kałuż.

Sposób stosowania

Dodatek do mas uszczelniających BORNIT-Dichtungsschlämme Do wody zarobowej dodaje się 15 do 20% BORNIT HE (Haftemulsion)

Warstwa gruntująca polepszająca przyczepność

BORNIT HE (Haftemulsion) wymieszać z wodą w stosunku 1:2, z mieszanką cementu/piasku (1:2) wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy i nakładać szczotką lub pędzlem. Zużycie ok. 200 g/m².

Tynk i jastrych należy nakładać na świeżo. Wykonując warstwę gruntującą polepszającą przyczepność pod materiały uszczelniające konieczny jest przeschnięcie warstwy przez minimum 24 godziny.

Dodatek do zaprawy i betonu:

Przygotować zaprawę i beton o plastycznej konsystencji. Beton i zaprawa uzyskują najkorzystniejsze cechy po dodaniu od 5 do 20% BORNIT HE (Haftemulsion) w odniesieniu do masy cementu. Mniejsze grubości wymagają użycia mniejszej ilości, a większe grubości wymagają użycia większej ilości BORNIT HE (Haftemulsion). Ostateczna wartość wytrzymałości zależy w dużym stopniu od jakości pozostałych składników (rodzaj cementu, krzywa przesiewu, ilość wody zarobowej oraz pielęgnacja). BORNIT HE (Haftemulsion) należy stale dodawać do wody zarobowej.

Zużycie

W zależności od zastosowania – patrz „Sposób stosowania”

Przechowywanie

Produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Czas przechowywania 2 lata. Otwarte pojemniki szczelnie zamknąć. Kauczuk ma skłonność do tworzenia kożucha na powierzchni, dlatego używając go po dłuższym okresie przechowywania należy go wymieszać. W wyniku przejściowej ekspozycji mrozu (do -20°C) po powolnym odtajaniu nie dochodzi do obniżenia jakości produktu. Górna temperatura składowania nie powinna przekraczać +35°C przy trwałej ekspozycji.

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

Nie są wymagane specjalne zabiegi. Przestrzegać higieny osobistej po kontakcie produktu ze skórą. Jak wszystkie kopolimeryzaty butadienu BORNIT HE (Haftemulsion) jest produktem wrażliwym na związki miedzi i manganu, dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu z tymi materiałami.

Utylizacja

Poddawać recyklingowi tylko całkowicie opróżnione pojemniki.

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

plastikowy kanister 10 kg, 60 pojemników na palecie

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy