BORNIT ES (Elastikschlämme)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT ES (Elastikschlämme) to dwuskładnikowa, odporna na ścieranie masa uszczelniająca na bazie cementu dobrze przylegająca do betonu, muru i tynku, która dzięki swojej elastyczności nadaje się do szczególnie stosowania na podłożach zagrożonych powstawaniem pęknięć. Po wyschnięciu produkt jest trwale wodoszczelny, elastyczny mrozoodporny i odporny na sól drogową oraz odporny na wpływy mechaniczne, warunki atmosferyczne i zmiany temperatury. Dzięki dużej elastyczności umożliwia zakrycie pęknięć pojawiających się w uszczelnianym podłożu o szerokości do 0,2 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 3 mm oraz o szerokości do 0,6 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 4 mm.

Zastosowanie produktu

BORNIT – Elastyczna masa uszczelniająca służy do wykonywania powłok odpornych na ścieranie i wodoszczelnych na powierzchniach narażonych na oddziaływanie mechaniczne np. służy do uszczelniania tarasów i balkonów oraz do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów itp. pod płytkami. Wyrób można także stosować do ochrony powierzchni betonowych po których odbywa się ruch pieszy i drogowy przed uszkodzeniami w wyniku mrozu i oddziaływania soli drogowej. Może być stosowany na powierzchniach pionowych i poziomych.

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj elastyczna masa uszczelniająca
Podstawa system dwuskładnikowy
Rozpuszczalniki brak
Kolor szary
Gęstość Składnik A: 1,25 g/cm³
Składnik B: 1,00 g/cm³
Konsystencja po wymieszaniu można nakładać szpachelką
Sposób nakładania pacą
Czas obróbki ok. 1 godziny
Czas twardnięcia 1 do 3 dni
Minimalna grubość warstwy 2 mm
Przechowywanie w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem
Okres przechowywania 6 miesięcy
Czyszczenie na świeżo czyścić wodą, po stwardnieniu mechanicznie
Składniki szkodliwe dla zdrowia zawiera cement dlatego wykazuje reakcje alkaliczne, bliższe informacje patrz „Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe”

Podłoże

Podłoże musi być sztywne, czyste i stabilne. Podłoża chłonne należy lekko zwilżyć. Usunąć stojącą wodę. Podłoża silnie porowate zagruntować stosując BORNIT ES (Elastikschlämme). Zaszpachlować otwory i zagłębienia.

Sposób stosowania

Stosując BORNIT ES (Elastikschlämme) należy zasadniczo przestrzegać „Wytycznych odnośnie planowania i wykonywania powłok z elastycznych mas uszczelniających na elementach stykających się z gruntem „. Nie stosować w temperaturach otoczenia i podłoża poniżej 5°C i powy żej 30°C. Obydwa składniki s ą dostarczane w pojemnikach, zawierających odpowiednią ilość produktu do uzyskania prawidłowej masy. Stosunek masy składnika płynnego do składnika proszkowego wynosi ok. 1 : 3, tzn. 25 kg proszku wymieszać w 8 kg cieczy. Proszek wsypać do cieczy (nie odwrotnie) i wymieszać mieszadłem na wolnych obrotach aż do powstania jednolitej masy bez grudek. Nie dopuszczać do przedostania się do masy zbyt dużej ilości powietrza. Czas obróbki wynosi ok. 1 godziny. Gotową masę nakładać pacą na podłoże. W przypadku podłoży zagrożonych powstawaniem pęknięć oraz w przypadku przyłączy zastosować siatkę z włókna szklanego. W celu uzyskanie szczególnie gładkich powierzchni należy obciągnąć powierzchnię lekko wilgotną listwą z gumowym profilem itp. Minimalna grubość warstwy po wyschnięciu musi wynosić 2 mm, ale jest uzależniona od obciążenia. Okres twardnięcia wynosi w zależności od warunków atmosferycznych od 1 do 3 dni. W tym okresie należy chronić świeżą warstwę przed deszczem i działaniem wody oraz przed mrozem.

Zużycie

  • Grubość warstwy 2mm = 3,0 kg/m²
  • Grubość warstwy 3 mm = 4,5 kg/m²

Przechowywanie

Produkt przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Czas przechowywania

6 miesięcy

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

BORNIT ES (Elastikschlämme) zawiera cement i reaguje alkalicznie. Dlatego należy chronić skórę i oczy przed kontaktem z substancją. W razie kontaktu z substancją przemyć obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S 2 Chronić przed dziećmi
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne

Oznaczenie „działa drażniąco” nie dotyczy samego suchego proszku, lecz dopiero po zmieszaniu go z wodą (reakcja alkaliczna). Należy przestrzegać informacji zawartych w Karcie Charakterystyki według Dyrektywy 91/155/EWG dla BORNIT ES (Elastikschlämme)

Utylizacja

Składnik A:

Poddawać recyklingowi tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pozostałości

substancji należy utylizować.

Składnik B:

Pozostałości substancji należy utylizować.

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zaleSności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

  • Składnik A: worek papierowy 25 kg (proszek) – 40 worków na palecie
  • Składnik B: kanister 8 kg (ciecz) – 40 pojemników na palecie

Atest higieniczny

HK/B/1538/01/2008

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy