BORNIT DS (Dichtungsschlämme)

obraz

Właściwości produktu

Zaprawa uszczelniająca BORNIT DS (Dichtungsschlämme) stanowi hydraulicznie reagujący produkt na bazie cementu, zawierający składniki krystalizujące i zamykające kapilary, do mineralnych uszczelnień elementów budynków i budowli przed wilgocią występującą od strony podłoża, wodą infiltracyjną oraz wodą pod ciśnieniem.

Zaprawę uszczelniającą BORNIT DS (Dichtungsschlämme) można stosować zarówno od strony negatywnej (woda napierająca od strony przeciwnej) jak i pozytywnej (strona parcia wody). Trwałe uszczelnienie pozwala na uzyskanie dobrej odporności przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Zaprawa uszczelniająca BORNIT nie zawiera sodu i chlorków.

Zastosowanie produktu

Zaprawa uszczelniająca BORNIT-Dichtungsschlämme służy do uszczelniania poziomych i pionowych powierzchni z betonu, murowanych lub tynków cementowych.

Produkt można zastosować do uszczelnienia zewnętrznego ścian jako zabezpieczenie przed wodą rozpryskową w obszarze cokołu, do uszczelnienia poziomego na lub pod ścianami oraz uszczelnienia zbiorników przed wodą napierającą od środka do 5 m WA. Główne obszary zastosowania to pomieszczenia wilgotne (łazienki, natryski), ściany wewnętrzne piwnic, baseny, zbiorniki wody pitnej, szyby itd.

Podłoże

Uszczelniane podłoże musi być równe, wolne od gratów i zagłębień, z pełną fugą. Powierzchnia mineralna musi być czysta, stała i wolna od rozdzielających się substancji.

Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej powierzchnię należy zwilżyć, może być matowo-wilgotna, jednak nie może być błyszcząca. Mineralne (trwałe) zaprawy uszczelniające nie są w stanie przykryć rozstępujących się pęknięć, dlatego należy je wykluczyć przed obróbką powierzchni.

Obróbka

Stosując zaprawę uszczelniającą BORNIT-Dichtungsschlämme należy zasadniczo przestrzegać „Wytycznych odnośnie planowania i wykonywania uszczelnień elementów budowlanych mineralnymi zaprawami uszczelniającymi”, stan: maj 2002.

Mieszanie: Zaprawę uszczelniającą BORNIT zamieszać z czystą wodą, aż powstanie jednolita masa bez grudek. Stosunek składników mieszanki: 25 kg produktu wymieszać z ok. 8 l wody. Zaleca się dodanie do wody zarobowej 15 do 20% dyspersji wodnej BORNIT-Wodna dyspersja.

Przygotowanie podłoża: Właściwe podłoża zostały określone w podpunkcie Obszary zastosowania. Każde podłoże musi być chłonne, wolne od kurzu, tłuszczu i substancji oleistych, wibracji, odporne na przemieszczenia, stabilne i nośne. Podłoża mocno chłonne i gipsowe należy zagruntować wodną dyspersją BORNIT-Wodna dyspersja aż do krawędzi ściany/podłogi. Podłoża piaszczyste (np. stare tynki cementowe) należy starannie i wnikliwie zagruntować. Kruche tynki należy usunąć i odnowić. Zaprawę należy nakładać wyłącznie na suchy beton (naprężenie skurczowe). Siatką wzmacniającą BORNIT-Glasgittergewebe należy przekryć ewentualne pęknięcia.

Nakładanie zaprawy uszczelniającej jest wykonywane przynajmniej w dwóch cyklach roboczych pędzlem lub twardą szczotką na tynk lub beton. Pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi powinny upłynąć co najmniej 3 godziny, jednak maksymalnie 24 godziny.

Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 1045, tzn. unikać w czasie pracy i do 24 godzin po jej zakończeniu wysokich temperatur, mrozu i silnego wiatru. Nawilżanie powłoki nie jest konieczne, jeśli do wody zarobowej doda się co najmniej 15% dyspersji wodnej BORNIT-Wodna dyspersja.

Rys 1. Uszczelnianie nowych piwnic murowanych

1

Uszczelnienie fug roboczych (uszczelnienie pasmowe pod wnoszącym się murem do powierzchni czołowej podwaliny włącznie) za pomocą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme.

2

Formowanie fasety z zaprawy uszczelniającej BORNIT-Sperrmörtel pod powłoką gruntującą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme lub innowacyjne rozwiązanie BORNIT-Trójkątna taśma bitumiczna.

3

Uszczelnienie zewnętrznej strony muru z pełnymi fugami do powierzchni czołowej podwaliny włącznie za pomocą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme.

4

Dodatkowe uszczelnienie powierzchni określonych w punkcie 3 za pomocą wysokoplastycznej powłoki bitumiczno-lateksowej BORNIT-Emulsja bitumiczna modyfikowana kauczukiem .

5

Uszczelnienie płyty podwaliny z betonu stalowego zaprawą uszczelniającą BORNIT-Dichtungsschlämme. Na wykonaną powierzchnię należy nanieść jastrych ochronny bez wykonania warstwy rozkładającej obciążenie.

Rys 2. Uszczelnianie nowych piwnic betonowanych
 

1

Uszczelnienie fug roboczych (uszczelnienie pasmowe pod wnoszącymi się ścianami betonowymi do powierzchni czołowej podwaliny włącznie) za pomocą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme.

2

Formowanie fasety z zaprawy uszczelniającej BORNIT-Sperrmörtel pod powłoką gruntującą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme lub innowacyjne rozwiązanie BORNIT-Trójkątna taśma bitumiczna.

3

Uszczelnienie zewnętrznej powierzchni ścian betonowych do powierzchni czołowej podwaliny włącznie za pomocą zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme.

Zużycie

Wilgoć z gruntu i niespiętrzająca się woda infiltracyjna 2-3 kg/m² (2-krotne nakładanie)

Spiętrzona woda infiltracyjna i woda pod ciśnieniem 3-4 kg/m² (3-krotne nakładanie)

Przechowywanie

Produkt należy przechowywaś w zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu. Okres przechowywania produktu wynosi 12 miesiący.

Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciw-pożarowa

Zaprawa uszczelniająca BORNIT-Dichtungsschlämme zawiera cement i reaguje alkalicznie. Dlatego należy chronić skórę i oczy. Po kaądym zetkniąciu ze skórą lub oczami przemywać dużą iloćcią wody i w przypadku konieczności zasięgnąć porady lekarskiej.

Zwroty R

R36/38 działa drażniąco na skórą i oczy
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórę

Zwroty S

S 2 Chronić przed dziećmi
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 22 Unikać zanieczyszczenia oczu
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne

GISBAU kod produktu proszek: BZM 1 GISBAU kod produktu mieszanina BZM 2 Określenie ryzyka drażniący nie dotyczy suchego proszku, lecz produktu po zetknięciu się z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna). Dla zaprawy uszczelniającej BORNIT-Dichtungsschlämme należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa DIN zgodnie z 91/155 EWG!

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usuwać zgodnie z AVV-ASN: 170101 (beton).

Uwagi

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji wszystkie wczećniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu przestają być ważne. Informacje zestawiono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o technikach stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego może zaistnieć konieczność odstępstwa od sposobu postępowania zawartego w niniejszej instrukcji. Jeśli w poszczególnych umowach nie ustalono inaczej, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym cech produktu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ciągłego dokonywania zmian w niniejszej instrukcji. Zalecamy Państwu zasięgania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy