BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) to wysokowartościowa zaprawa wypełniająca o właściwościach krzemionkujących. Produkt po rozrobieniu z wodą tworzy rzadkopłynną zaprawę krzemionkującą, która wnika aż do najmniejszych przestrzeni i szczelin. BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) powoduje utwardzenie materiału budowlanego i posiada porowatość < 3% obj. 

 

Zastosowanie produktu

Produkt służy do wypełniania i utwardzenia przestrzeni pustych i ubytków w materiałach budowlanych przed zastosowaniem iniekcji chemicznej przeciwko zaawansowanej wilgotności podczas obrabiania otworów z BORNIT SI (Sperr-Injekt) krystaliczna lub BORNIT – Injektil 100 lub do zamknięcia otworów wiertniczych po wykonanej iniekcji.

Obróbka

Otwory wiertnicze należy wykonaś zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi obróbki zawartymi w instrukcjach technicznych materiałów iniekcyjnych BORNIT i następnie przepłukaś czystą wodą. Jeżeli po wywierceniu otworów zostaną stwierdzone pęknięcia, puste przestrzenie, otwarte szczeliny lub rysy, a prace nie będą wykonywane z użyciem BORNIT KS (Kapillarstäbchen) – pałeczki kapilarne, należy wykonać wypełnienia przy użyciu zaprawy BORNIT BLS (Bohrlochsuspension).

W tym celu produkt należy wymieszać z czystą wodą (około 12 litrów na worek 25 kg), aż do uzyskania masy o konsystencji zaprawy. Masa ta nadaje się do obróbki przez 1 godzinę.

Następnie otwory wiertnicze wypełnić z użyciem odpowiednich urządzeń. Rzadką zaprawę mocno wcisnąć i uszczelnić (np. za pomocą trzonka miotły) aby tylko puste przestrzenie, a nie otwory wiertnicze zostały wypełnione masą. Po ok. 30 minutach do maksymalnie 3 godzin, zanim masa stwardnieje, można ponownie swobodnie wywiercić otwory. Najwcześniej po upływie trzech godzin należy wykonać uszczelnienie za pomocą płynnego materiału uszczelniającego zgodnie z instrukcją zakładową.

Po zakończeniu prac uszczelniających otwory wiertnicze wypełnić zaprawą BORNIT BLS (Bohrlochsuspension). W tym celu należy wymieszać BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) z czystą wodą (około 12 l na worek 25 kg), wypełnić nim otwory wiertnicze i uszczelnić.

Zużycie

Około 1,6 kg/l w zależności od objętości ubytków między nawiertami

Przechowywanie

W suchych i zamkniętych pojemnikach 6 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVVASN:170101 (Beton).

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) zawiera cement i reaguje alkalicznie. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu należy dokładnie spłukać czystą wodą, a w razie potrzeby skorzystać z porady lekarza.

Zwroty (R):

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty (S):

S 2 Chronić przed dziećmi
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 25 Unikać zanieczyszczenia oczami.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Oznaczenie zagrożenia „drażniący“ nie dotyczy suchego proszku, lecz tylko stanu po zetknięciu z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna). Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa DIN zgodnie z 91/155 EWG dla BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)!

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

Worek 25 kg – 40 worków na palecie

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy