BORNIT AS (Antisulfat)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT AS (Antisulfat) zawiera osłonę, dzięki której zostają dezaktywowane rozpuszczalne w wodzie, niszczące zaprawę sole takie, jak na przykład siarczany, chlorki itd. Zostają one przetworzone na nierozpuszczalne, względnie trudno rozpuszczalne związki. Uniemożliwia to występowanie dalszych zniszczeń. Oprócz tego materiał budowlany zostaje utrwalony, utwardzony oraz ulepszony pod względem ścieralności mechanicznej. Unika się powstawania kolejnych nalotów. Nie nadaje się do stosowania na podłożach gipsowych. BORNIT- Antisulfat nie zawiera ołowiu.

 

Zastosowanie produktu

BORNIT AS (Antisulfat) można stosować jako środek wspomagający przy restaurowaniu murów oraz jako dodatkowe uszczelnienie pomieszczeń piwnicznych, które przeciwdziała niszczącemu oddziaływaniu soli na zaprawę oraz wykwitom. Ponadto BORNIT AS (Antisulfat) nadaje się do utwardzania powierzchni z betonu, murów (fugi), tynków (tynki wapienne i cementowe), produktów z mas azbestowo- cementowych itd.

Zalety produktu

  • Nie zawiera ołowiu
  • Nie zawiera rozpuszalników
  • Ekonomiczny, obniżający koszty, ponieważ nie wymaga stosowania dużej ilości urządzeń, materiału i nakładu pracy.

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj Bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna emulsja do impregnacji ścian
Rozpuszczalniki Woda
Kolor Przezroczysty-szary
Gęstość 1,02 g/cm³
Konsystencja Płynna
Sposób nakładania Malowanie, spryskiwanie
Czas utwardzania 3 doby
Wartość PH Kwaśna
Przechowywanie Wrażliwy na działanie mrozu
Okres przechowywania 12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach
Czyszczenie Na świeżo czyścić wodą
Materiały szkodliwe dla zdrowia w myśl przepisów o materiałach roboczych patrz „Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa“
Materiały szkodliwe dla zdrowia w klasie ryzyka zgodnie z VbF i ADR n.a.
Kod produktu GIPSBAU M-GF 01

Podłoże

Mineralne, twarde, suche, wsiąkliwe i czyste. Usuną? części luźne oraz miękki tynk a luźne fugi wydrapać na kilka cm.

Obróbka

Zalecenia dotyczące obróbki:

Rozrabianie: BORNIT AS (Antisulfat) jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. Malować lub spryskiwać w trzech cyklach roboczych w odstępach 6-18 godzinnych. Każdorazowo stopniować st?żenie: 1. Malowanie – 1 część BORNIT AS (Antisulfat); 1 część wody 2. Malowanie – 2 części BORNIT AS (Antisulfat); 1 część wody 3.Malowanie – BORNIT AS (Antisulfat) nierozcieńczony. Po upływie trzech dni należy nadmiary zdrapać a powierzchnie pomalować na przykład BORNIT – Schlämme lub nanieść tynk natryskowy pod późniejszy BORNIT – Sanierputz.

Zużycie

Około 500 do 800 g/m² (zgodnie z zalecaną obróbką)

Przechowywanie

W suchych i zamkniętych pojemnikach 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVVASN: 060314 (Sole i roztwory inne niż wymienione w 060311 i 060313).

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

BORNIT AS (Antisulfat) zawiera substancje fluorowe zaliczane do II klasy toksyczności. Zaleca się zachowanie ostrożności! Unikać kontaktu żywności i używek z BORNIT AS (Antisulfat). Po obróbce z użyciem emulsji BORNIT AS (Antisulfat) zaimpregnowane powierzchnie są nietoksyczne. Przed obróbką należy zabezpieczyć poprzez przykrycie szkło, kafle, drewno, rośliny i metale. Chronić oczy i otwarte rany przed spryskaniem preparatem. Jeśli to możliwe pracować w okularach. Natryski na skórze przemyć natychmiast czystą wodą. Symbol zagrożenia: Xn

Zwroty R

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty S

S 2 Chronić przed dziećmi
S 14 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Po wykonaniu obróbki z użyciem emulsji BORNIT AS (Antisulfat) zaimpregnowane powierzchnie są nietoksyczne.

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

Pojmnik 10 kg – 60 pojemników na palecie

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy